Фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО“

Фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО“

Защитено жилище „ЗАЕДНО” започва да функционира през Ноември 2008г. с първите шест свои обитатели, две години след учредяването на едноименната фондация, която е и първа крачка в промяната за по-добро бъдеще на младежите израснали без родителска грижа. За срок от 3 месеца до 1 година, всеки младеж получава подкрепа и насоки за самостоятелния си живот. Чрез проекта имат възможност за продължаващо обучение, квалификационни и преквалификационни курсове, за среща с бъдещи работодатели и много приятели.
Тук Вие можете да намерите актуални новини за случващото се при нас, да разберете повече за нашите младежи и кръг от приятели.

Още информация:

Управител — Фондация "Защитено жилище ЗАЕДНО"
Уебсайт — виж уебсайта