„Белоруски лагери“ АД

„Белоруски лагери“ АД

„СИБЕЛА“ ООД и „Белоруски лагери“ АД работят под общ мениджмънт. Основните търговски марки на които сме вносители са: NSK – Япония, MPZ – Беларус, ЕПК – Русия, SPZ- GROUP – Самара, VBF – Русия, URB – Румъния, RKB – Швейцария, CODEX – Словения. Благодарение на преките ни контакти с утвърдени производители, ние изпълняваме поръчки за доставка на лагери с различно приложение, съобразени със специфичните изисквания на клиента и осигуряваме необходимата техническа поддръжка и гаранция директно от производителя.

1Акционерно дружество „Белоруски Лагери“ е с акционери Мински лагерен завод, Република Беларус и българската частна фирма „Сибела“ ООД – оторизиран дистрибутор на NSK-GROUP за България. „Белоруски Лагери“ АД е изключителен представител за България на Мински лагерен завод – един от най-големите производители в света на сферични ролкови самонагаждащи се лагери. Ние сме единствената българска фирма, притежаваща лицензия за използването на международната търговска марка MPZ®. Получаването на това право свидетелства за отличните резултати, постигнати от фирмата през дългогодишното сътрудничество.

2Основен предмет на дейност на „СИБЕЛА“ ООД е търговията с лагери. Фирмата развива дейността си в този бранш повече от 18 години. Отличните контакти с Минския лагерен завод (МПЗ) намериха своето развитие в създаването на съвместното акционерно дружество „Белоруски лагери“. От 2004 г. „СИБЕЛА“ ООД е оторизиран дистрибутор на NSK – световен лидер в производството на лагери.

Наши дългогодишни клиенти са предприятия от областта на металургията, енергетиката, минната, хартиената промишленост, машиностроенето и много други отрасли.

„СИБЕЛА“ ООД и „Белоруски лагери“ АД са членове на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА.

3

През 2004 г. в „СИБЕЛА“ ООД и „Белоруски лагери“ АД е разработена, внедрена и се поддържа „Система за управление на качеството“, съответствуваща на международния стандарт ISO 9001:2008. Тя обхваща всички дейности, включени в закупуването и търговията с лагери и свързаните с това процеси по договаряне, възлагане на доставки, подготовка на документи, осигуряване на транспорт, приемане в склада, съхраняване и експедиране, както и спомагателните процеси по управление на документооборота, анализ и планиране на дейността.

Клиентите ни винаги могат да намерят при нас наличности от лагери с общо предназначение от всички конструктивни групи и модификации, широко използвани в промишленото и енергетическо оборудване, във всички видове транспортни средства, пътната и селскостопанската техника, в химическата, нефтодобивната, металургичната и минна промишленост, в медицинската и битова техника. Ние доставяме лагери със специални конструкции, предназначени за сложни възли в металургията, за металорежещите машини, производството на инструментално оборудване, малошумни електромотори и помпи.

Дългогодишният ни опит от работата с клиенти, нашите висококвалифицирани специалисти и създадените многобройни контакти с български и чуждестранни фирми са отлични предпоставки за да се изпълни коректно всяка доставка. При нас работят високо квалифицирани и подготвени специалисти, за които фирмената етика, престижът на фирмата, грижата за клиентите, оперативността и изпълнителността са най-важните елементи в професионалното им поведение.

Свържете се с нас:
(+359 2) 846 86 66 тел/факс
(+359 2) 846 80 76 тел/факс
(+359 2) 843 53 22 тел/факс

+359886722485 – Иванка Павлова – Търговски отдел
e-mail: vania@blageri.com

+359879837825 – Добромир Митев – Търговски отдел
e-mail: dobri@blageri.com

+359879837826 – Търговски отдел
e-mail: blageri@blageri.com
e-mail: sibela@sibela.eu

адрес за кореспонденция:
1510 София, район Подуяне,
ул.”Васил Кънчев” No26, вх. Г,
офис 10 АЖК „Хаджи Димитър“


View Larger Map

Още информация:

Уебсайт — виж уебсайта