Съюзът на пивоварите в България (СПБ)

Съюзът на пивоварите в България (СПБ)

За нас

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната. Мисията на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна индустрия, да издига професионалния статут на работещите в бранша, да популяризира натуралните качества на суровините и добрата производствена практика в пивопроизводството, да промотира традициите, ритуалите и умерената консумация на пиво като част от съвременния стил на живот.

Пивоварите на Европа

От 1 юли 2008 г. българският Съюз на пивоварите е член на „Пивоварите на Европа“ – гласът на пивоварната индустрия в Европа. В организацията членуват националните асоциации на пивопроизводителите от страните на ЕС, Швейцария, Норвегия, Турция. СПБ е обявен за „най-динамичната национална асоциация“. Признанието е резултат от последователната политика на българските пивопроизводители в прилагането на най-добрите европейски практики и стандарти в сектора.

Официална страница на „Пивоварите на Европа“

Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти в пивоварната индустрия

СПБ е първата бизнес-организация в страната,членовете на която подписаха и прилагат „Кодекс за отговорна търговска комуникация и етични стандарти в пивоварната индустрия“ (2005 г.). Въз основа на доброволно приетите и спазвани правила за саморегулация на рекламните и маркетингови комуникации отправените от пивоварите послания формират нова култура за умерена консумация на пиво,като целта е да се защити общественият интерес и да се предотвратят вредите от злоупотребата с алкохол.

Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия

Като част от социалния диалог между работодатели и синдикати през 2005 г. е приета “Харта за етични стандарти на социалните партньори в пивоварната индустрия”, подписана от Съюза на пивоварите и от Синдиката на пивопроизводителите към КНСБ и на Федерацията по хранителна и питейна индустрия към КТ “Подкрепа”. Документът е първата социална харта в хранителната и питейна промишленост в съответствие с европейските практики и препоръки на Международната организация на труда (МОТ).

Още информация:

Уебсайт — виж уебсайта